NEPSY valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta apua

· arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)

· itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)

· psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)

· oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen

· itsetunnon vahvistamiseen

Nepsyvalmennus on asiakkaalle saatavilla maksusitoumuksella, tiedustelee maksusitoumuksen mahdollisuutta omasta  sosiaali- tai terveyspalveluista.

Nepsy valmentajamme MIIA KÄNSÄLÄ  vastaa puhelinumerosta  O44 235 68 76

Yhteystiedot

YLIVIESKA
Pille Nevala
puh. 044 3355 080
pille.nevala@muruvana.net
Satu Yrjölä
puh. 044 3355 070
satu.yrjola@muruvana.net

Lataa esitteemme!