Perhekuntoutus

paivahoito

 

Muruvanan Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavana toimintana koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä.

 

Vanhemmilla on usein puutteellisia tai traumaattisia lapsuuden kokemuksia siitä, kuinka perhe elää yhdessä, kuinka lapsia rajoitetaan ja kuinka heistä huolehditaan. Myöskään ristiriitojen käsittelyä rakentavasti ei ole opittu. Näitä asioita voidaan harjoitella perhekuntoutusjaksolla turvallisessa ympäristössä henkilökunnan tiiviin tuen avulla.

 

Perhekuntoutuksen tavoite on tukea perhettä omassa kodissa siten, että lapsen asuminen kotona on lapsen kannalta hyvä ja turvallinen ratkaisu.
Jos perhekuntoutuksen aikana todetaan, että näin ei ole, pyritään yhdessä vanhempien sekä lastensuojeluviranomaisten kanssa löytämään lapselle sijaishuoltopaikka.

 

Perhekuntoutuksen tarjoa moniammatillinen tiimi johon kuuluu sosionomi, mielenterveys ja päihdetyön lähihoitaja , lastenohjaaja sekä nuoriso-ohjaaja.

Yhteystiedot

YLIVIESKA
Pille Nevala
puh. 044 3355 080
pille.nevala@muruvana.net
Satu Yrjölä
puh. 044 3355 070
satu.yrjola@muruvana.net

Lataa esitteemme!