Perhearvioinnit

Vanhemmuuden arviointia ja perhearviointia voidaan suorittaa mm. asiakasperheen kotiin tai muualle heidän asuinympäristöönsä. Perhearviointi suoritetaan työparityöskentelymallina yhdessä viranomaisverkoston kanssa.

 

Perhearvioinnin aikana perhe arvioi itse omat voimavaransa, vahvuutensa ja vaikeutensa. He arvioivat oman arkensa sujumista, sitä millaista perheessä on elää ja millaisia muutostarpeita heillä on. Muutoksen mahdollisuuksia kartoittaessa perheen oma näkemys ja ääni ovat työskentelyn lähtökohtana.

 

Kotioloissa tapahtuva perhearviointi on vaihtoehto kalliille laitospuitteissa tapahtuvalle toimelle. Se antaa suoran näkökulman kodin toimivuudesta, antaa tietoa lasten hyvinvoinnista omassa ympäristössään sekä kertoo vanhempien kyvystä ottaa vastuuta arjen toiminnoista, jotka suoranaisesti vaikuttavat lasten perustarpeisiin.

 

Perhearviointi soveltuu olemassa oleville lastensuojeluperheille, joiden kanssa mahdollisesti etsitään uutta toimintamallia tai uusille perheille, joiden kanssa mietitään vielä tarvittavan palvelun laatua ja mallia.

 

Perhearvioinnin aikana seurataan muutosten juurtumista ja tehdään verkostotyötä. Yhdessä perheen kanssa arvioidaan, mitkä ovat jatkossa lapsen kannalta keskeiset palvelut. Niistä pyydetään tukea muutoksen ylläpitämiseen sekä sovitaan toimintatavoista, mikäli huolta ilmenee. Yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehdään yhteenveto ja jatkosuunnitelma. Koko työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

 

Palvelun tilaaja saa arviointijakson jälkeen selvityksen perheen tilanteesta ja selviytymiskyvystä sekä ammatillisen arvion tukitoimien tarpeesta tai mahdollisesta lapsen sijoitustarpeesta.

Perhearviointi voi olla osaa alkavaa perhekuntoutusta!

Yhteystiedot

YLIVIESKA
Pille Nevala
puh. 044 3355 080
pille.nevala@muruvana.net
Satu Yrjölä
puh. 044 3355 070
satu.yrjola@muruvana.net

Lataa esitteemme!