Tukihenkilöpalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelumme sekä erityisryhmille suunnatut palvelut  on suunnattu alle 50-vuotiaille asiakkaille. Mielenterveys- ja päihdepalvelu tarkoittaa henkilön omaan kotiin tuotua asumiskuntoutusta, ammatillista kuntoutusta. Kotiin tuodun mielenterveys- ja päihdepalvelun tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan omia voimavaroja ja arjenhallinnan taitoja.

 

Kotiintuotu palvelu on toimintaa, jossa henkilöä suunnitelmallisesti harjaannutetaan selviytymään itsenäisen asumisen edellyttämistä arkipäivän taidoista ja tuetaan niitä. Näitä ovat esimerkiksi ruoanlaitto, siivous, rahan käyttö, asiointi kaupassa ja omasta terveydestä huolehtiminen.

 

Kotiin tuotu mielenterveys- ja päihdepalvelu on kuntoutujan tarpeista lähtevää auttamista, tukemista ja ohjaamista yksilöllisesti laaditun kuntoutussuunnitelman mukaan.

 

Toiminnassa on keskeistä yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa, joita ovat esim. erikoissairaanhoito, toiset mielenterveysyksiköt, kuntien terveys- ja sosiaalipalvelut, potilas- ja omaisjärjestöt sekä kunnan omat sosiaalityöntekijät.

 

Palvelun saa käyttöön oman kunnan aikuissosiaalityöntekijän kautta. Aktiivinen linkki palvelun alottamiselle on myös erikoissairaanhoidon asiakkaan omahoitaja tai A-klinikan asiakkuus.

 

Yhteystiedot

YLIVIESKA
Pille Nevala
puh. 044 3355 080
pille.nevala@muruvana.net
Satu Yrjölä
puh. 044 3355 070
satu.yrjola@muruvana.net

Lataa esitteemme!