Korjaava perhetyö

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarjoamme kriisiytyneille perheille korjaavaa perhetyötä, jolla tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista.

 

Korjaavan perhetyön aloittaminen vaatii lastensuojelun asiakkuuden. Korjaavan perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna.

 

Korjaava perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea, jossa on mukana vahvasti myös kontrolli. Perhe voidaan velvoittaa osallistumaan perhetyöhön lastensuojelun toimesta.

 

Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Perhetyö voi alkaa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin se perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä asiakkaan kanssa tekemään sosiaalityön suunnitelmaan.

 

Työskentelemme verkostokeskeisesti, mikä tarkoittaa, että perheiden tilannetta arvioidaan yhteistyössä perheen, läheisten ja viranomaisten kanssa noin kerran kuukaudessa / tarvittaessa. Perhetyöntekijän tehtävä on tukea työnsä kautta vanhempien kasvatustehtävää yhteistyössä vanhempien kanssa.

Yhteystiedot

YLIVIESKA
Pille Nevala
puh. 044 3355 080
pille.nevala@muruvana.net
Satu Yrjölä
puh. 044 3355 070
satu.yrjola@muruvana.net

Lataa esitteemme!